Kütahya Porselen Kalite Politikası

Kütahya Porselen Sanayi AŞ, stratejik planını oluşturan markalı sürdürülebilir büyümeyi, marka değerini artırmayı, yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi, her alanda verimli bir kuruluş olmayı ve sürekli gelişmeyi hedefler.

Bu doğrultuda Kuruluşumuz;

 • Sürdürülebilir hizmet vermek için bünyesindeki tüm süreçlerde etkin bir kalite sistemi oluşturmayı ve uygulayıp yürütmeyi,
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımızın istek ve beklentilerini tespit etmeyi ve karşılamayı, birlikte iyileştirme faaliyetleri yapmayı,
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayalı işbirlikleri kurarak ortak iyileştirme faaliyetleri yapmayı,
 • Sağladığımız ürünlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi ve kaynakların verimli kullanımını sağlayarak zamanında teslimat yapmayı,
 • Satış sonrası hizmet de dâhil olmak üzere ürünlerimizi etkileyen ulusal, uluslararası yasal gereklilikleri ve uygulanabilir diğer tüm şartları sağlamayı,
 • İlişkilerimizde güçlü iletişim, katılımcı davranış, yapıcı eleştiri ve takım çalışması anlayışlarına önem vererek devamlı gelişim içinde olmayı,
 • Çalışanlarımıza uygun çalışma ortamları yaratmayı ve her seviyede çalışanımıza liderlik ederek onları yönetime dâhil etmeyi,
 • Sürekli gelişim için eğitimler ve kültürel faaliyetler yaparak toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı ve bu yolla kurumsal kültürü geliştirmeyi,
 • Teknolojide yenilikleri takip ederek kademeli iyileştirmeler yapmayı,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,
 • Kuruluşun risk ve fırsatlarını belirleyerek sürekli büyümeyi taahhüt eder.

 

Sema Güral Sürmeli
Kütahya Porselen
Yönetim Kurulu Başkanı