Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

Kütahya Porselen Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, markalı sürdürülebilir büyüme stratejisine önem veriyor. Mevcut pazarları geliştiren, yeni pazarlar yaratan, trendleri belirleyen ve marka algısını güçlendiren ürünler geliştiriyor.

Hedef kitlenin ihtiyaçlarına hızla yanıt vermek adına yeni satış kanalları için inovatif ürün grupları geliştiren Ar-Ge ve Tasarım merkezi, ürün maliyetlerini optimize ediyor.

Üretim için gerekli makine ve üretim parkı geliştirerek, yeni teknolojileri üretime hızla adapte ederek ve eğitim çalışmaları düzenleyerek şirket içinde sürekli gelişimi sağlıyor. Bu sayede Kütahya Porselen; ergonomik, katma değeri ve kâr marjı yüksek ürünler üretebiliyor.