Etik ve Ahlaki Değerlerimiz

KÜTAHYA PORSELEN KURULUŞ DEĞERLERİ

Müşteri memnuniyeti
Müşterilerimizin ve pazarın beklenti ve gereksinimlerini öğrenerek, bunların üzerinde ürünler üreterek müşterilerimizi memnun etmek

Karlılık
Sektördeki fırsat ve tehditleri de dikkate alarak yatırımlarımızın değerini artırmak, ülkemize döviz kazandırmak, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin memnuniyetini sağlamak için çalışmalar yapmak

Mükemmellik
Bilgi ve yaratıcılıkla, süreçlerimizi iyileştirmek, kaynaklarımızı en verimli ve etkili şekilde kullanmak

Çalışanlarımız
Çalışanlarımızın bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini geliştirerek katılımcı olmalarını sağlamak ve fırsat eşitliği ile çalışan memnuniyetini artırmak

Yaratıcılık
Başarının temelinde yaratıcılık ve yenilikçilik yatar. Yeni ürünler, yeni süreçler geliştirerek fırsatları değerlendirmek. Yaratıcılık anlayışı ile mükemmeli yakalamak için çalışmak

Değişime açıklık
Yeni fikirlere, sürekli gelişime ve öğrenmeye inanarak, değişime ayak uydurmak

Gizlilik
İş ilişkilerimizde ve davranışlarımızda tüm paydaşlarımızın gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına önem veririz. Faaliyetlerimize ilişkin gizli bilgileri korur ve bu bilgileri yalnız amaçları doğrultusunda kullanırız

Çevreye duyarlılık
Yaşam için insan ve doğanın en önemli etken olduğuna inanır, çalışmalarımızda çevreye ve doğaya azami hassasiyet gösteririz

Dürüstlük
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüstlük ve doğruluk öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde gerçeklere sadık kalır, birbirimize, müşterilerimize ve içinde bulunduğumuz topluluklara dürüst ve açık sözlü davranırız

Sorumluluk
Yönetmeliklerimize ve şirket ilkelerimize ters düşen davranışlar olduğunda bunları çekinmeden, açıkça dile getirir ve ilgililere bildirir şüpheli bir durum ile karşılaşıldığında açıklayıcı ve yönlendirici bilgiler almaya çalışırız. Organizasyona değer katacak işlerin peşinden giden, çağdaş ve büyüyen bir organizasyonun üyesi olduğumuzun sorumluluğunu paylaşmaktayız

 

KÜTAHYA PORSELEN ETİK KURALLARI

 • Doğru, dürüst, güvenilir ve onurlu olmak,
 • Kuruluşumuza karşı sadakat göstermek,
 • Kuruluş yararlarını ön planda tutmak,
 • İşini yürütürken ilgili herkese karşı adaletli ve saygılı davranmak,
 • Yardımsever olmak,
 • Kuruluşun saygınlığını, imajını korumak ve güçlendirmek,
 • Vatandaşlık sorumluluğuna sahip olmak,
 • Mükemmeliyetçi olmak,
 • Kuruluşun kaynaklarını verimli kullanmak,
 • Kuruluşun kaynaklarını amaçları dışında ve kötüye kullanmamak,
 • Kuruluşun bütün krallarına uymak,
 • Kuruluşun gizli bilgilerini korumak,
 • Savurganlıktan ve israftan kaçınmak,
 • Görev ve yetkileri kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanmamak,
 • Kuruluşun ilişkide olduğu tüm kişi ve kuruluşlara eşit davranmak