İnsan ve Çalışan Hakları Politikası

Kütahya Porselen Sanayi A. Ş. olarak, gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerimizde insan haklarına ve çalışan haklarına sorumluluk yaklaşımı ile, adil bir şekilde yaklaşılması hedeflenmektedir. Tüm paydaşlarımızın insan haklarına uygun olarak faaliyetlerde bulunması için altyapının hazırlanması, görev tanımlarının oluşturulması, kontrol mekanizması oluşturularak sosyal uygunluk düzeylerinin tespiti, insan hakları ve çalışan hakları konusunda ortaya çıkabilecek risk ve fırsatların değerlendirilerek iyileştirmelerin yapılması ile birlikte ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlara uyum sağlanması hedeflenmektedir.

Bu politika tüm Kütahya Porselen A. Ş. çalışanlarına ve paydaşlarına yönelik insan hakları ve çalışan hakları faaliyetlerini kapsamakta olup aksi belirtilmedikçe geçerli olması hedeflenmektedir.

İlgili dokümanlar:

 • İnsan Kaynakları Politikası
 • Sosyal Uygunluk Politikası

İlgili diğer dokümanlar ile birlikte Kütahya Porselen A. Ş.;

 • Çalışanlarını kişisel gelişim ve mesleki gelişim konularında eğitimlerle desteklemeyi,
 • Çalışanlarını tazminat, yan haklar ve sendikalaşma özgürlüğü konularında desteklemeyi,
 • İş-yaşam dengesini sağlamak üzere çalışma koşullarını ve sürelerini iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarımızı zamanında tanımayı ve takdir etmeyi,
 • Çalışanların motivasyonunu sağlayarak mevcut ve gelecek değişimlere hazırlamayı,
 • Çalışan memnuniyet düzeylerini düzenli olarak ölçmeyi, geliştirmeyi ve raporlamayı,
 • Çalışan memnuniyetsizliklerine ilişkin çözüm merkezi oluşturmayı çözüm süreçlerini düzenli olarak raporlamayı,
 • İnsan haklarına saygılı ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu sayede paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı,
 • İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamayı,
 • Cinsiyet, cinsel yönelimi, yaş, engellilik, dini inanç, ırk, dil, etnik köken, mülteci vb. ayrımlar yapmamayı,
 • Adil işgücü yaratarak kadın istihdamını ve kapsayıcılığı desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Tedarik zincirinin işe alım süreçlerinde insan hakları ve çalışan haklarının gözetilmesini desteklemeyi ve kontrolünü sağlamayı,
 • Ekonomik, çevresel, sosyal faktörlere duyarlı kesimlerin veya azınlıkların haklarını tedarik zinciri boyunca gözetmeyi,
 • Ayrımcılık, eşitsizlik, çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma gibi insan hakları ihlallerine veya çalışan hakları ihlallerine, tüm faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde karşı çıkmayı ve raporlama yapmayı hedeflemektedir.