Bilgi Güvenliği Politikası

Kütahya Porselen, kendisine ait olan ve değerli bir varlık olarak benimsediği kurumsal bilgiye verdiği önemi sürdürmek ve korumak için, aşağıda verilen konuların yerine getirilmesini taahhüt eder;

 • Bilginin güvenliğinin, gizliliğinin, bütünlüğünün, sürdürülebilirliğinin ve erişilebilirliğinin sağlanmasını
 • Kuruluşa ait iş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlamayı
 • Sahip olduğu varlıkları korumayı ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı
 • Ticari faaliyetler ve dış ticarette gümrükleme çalışmalarını kolaylaştırmayı
 • Standartlara, yasalara ve sözleşmelere uyum sağlayarak kuruluş imajını yükseltmeyi
 • İç ve dış paydaşları ile güvenli bir iş ortamı oluşturmayı
 • Bilinçli ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmayı
 • İş sürekliliği ve Bilgi Kaynakları Süreci hizmet yönetim sistemlerine geçiş sağlamayı
 • İş süreçlerinin bilgi güvenliğine yönelik risklerinin sistematik olarak yönetilmesini,
 • Bilgi güvenliğine yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı
 • Yönetimin bu sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlayacağını