Kütahya Porselen Çevre Politikası

Kütahya Porselen Sanayi AŞ, stratejik planında yer alan her alanda verimli bir kuruluş olmayı ve sürekli gelişmeyi, kuruluşun misyonunu gerçekleştirmek için yapacağı tüm çalışmalarda çalışanlarına ve topluma sağlıklı ve güvenli bir ortam sunarak çevrenin korunmasını ve iyileştirmeyi ilke edinir.

Bu doğrultuda Kuruluşumuz;

  • Ürünlerimizi çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlamayı ve üretmeyi,
  • Çevre ve belirlenen çevre boyutları ile bağlantılı tüm mevzuat, idari düzenleme ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek, çevre çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi ve bu çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların incelemesine açık tutulmasını,
  • Tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak hurda ve atıklarımızın, yeniden değerlendirilme yollarının araştırarak geri kazanımlarını artırmayı ve kirliliği önlemeyi,
  • Çevre amaç ve hedeflerini belirleyerek, bunların uygulanmasını, periyodik olarak gözden geçirilmesini, belgeye bağlanmasını ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
  • Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı çevre konusunda eğiterek bilinçlendirmeyi ve politikamızı duyurmayı,
  • Ürünlerimizin ve gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizin sonucunda sürdürülebilir kaynak kullanımını, iklim değişikliğinin azaltılmasını, biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasının sağlanmasını,
  • Tüm çalışanlarımızın farkındalığını sağlayarak çevrenin korunmasına ilişkin çalışmaları desteklemeyi taahhüt eder.

     

Sema Güral Sürmeli
Kütahya Porselen
Yönetim Kurulu Başkanı


KÜTAHYA PORSELEN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. Kütahya ili Merkez ilçesi Çalca Mahallesi sınırları içerisinde Kütahya Eskişehir karayolu 8. Km adresinde bulunmaktadır.

Kütahya Porselen şirketi, ISO 14001 – 2015 çevre yönetim sistemi tüm iç ve dış hususları ve ilgili tarafların şartlarını göz önünde bulundurarak; porselen üretim tesisleri (masse sır, şekillendirme, fırınlama, sırlama, dekor, ambar, paketleme, sevkiyat) ve yardımcı hizmetleri (bakım, laboratuvar, modelhane, ulaşım), Kütahya seramik fabrikası ile ortak kullanılan arıtma tesisi, dinlenme alanlarını kapsamında tutarak sürekli iyileştirerek uygulamaktadır.

Kütahya porselen porsuk çayı içme ve kullanma suyu havzası uzun mesafeli koruma alanı içerisinde yer almaktadır. Firmamız, atık sularını sözleşme ile Kütahya Seramik osb fabrikasına bağlı arıtma tesisine göndermektedir. Baca gazı emisyonlarını yönetmelik sınır değerlerinde tutarak filtrasyon sistemleri uygulamakta, tüm atıklarını kaynağında azaltıp öncelikle geri dönüşümü uygulayarak lisanslı atık firmalarına vermektedir. Kütahya Porselen belediye sınırları içerisinde yer almakta olup, bize en yakın yerleşim birimi Çalca mahallesidir. Kütahya 2. Organize sanayisi bölgesi, Altın Çini, İgsaş azot fabrikası ve Kütahya Seramik fabrikası sınırımıza komşu olan diğer sanayi alanları ve tesisleridir.  Fabrikamızın ön tarafından Kütahya Eskişehir karayolu geçmektedir.

Kütahya porselen firmasının çevre yönetim sistemi kapsamı; porselen, earthenware, stoneware sofra ve süs eşyası, biblolar(sanatsal çalışmalar vb.) tasarımı ve imalatıdır.