Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Kütahya Porselen olarak, sürdürülebilir büyüme hedefimizi benimseyerek, sürekli gelişmeyi esas alan enerji yönetim sistemi çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştirmek amacımızdır.

Bu kapsamda kuruluşumuz;

 • Enerji performansı ve yönetiminde amaç ve hedefleri belirlerken sürekli iyileştirmeyi,
 • Sürdürülebilir üretim için enerjiyi verimli kullanmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı,
 • Verimli enerji odağında hedefler belirlemeyi, uygulamayı, düzenli gözden geçirmeyi ve bunun için gerekli kaynakları temin etmeyi,
 • Enerji odaklı tüm süreçlerimizi kurumsal stratejimiz çerçevesinde yönetmeyi,
 • Ürün ve hizmet satın alımlarında enerjiyi verimli kullanan seçenekleri seçmeyi, kaynak kullanımında sorumlu paydaşları desteklemeyi,
 • Geliştirilecek proseslerde, yeni ürünlerde ve yeni yatırımlarda enerji verimli tasarımlar yapmayı,
 • Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı enerjinin daha verimli kullanımı ile ilgili olarak bilinçlendirmeyi,
 • Enerji ile ilgili yasal mevzuat ve gerekliliklere uymayı,
 • Risk ve fırsatları değerlendirirken enerji verimliliği bakış açısı ile çözümler üretmeyi,
 • Yeni teknolojileri takip ederek bu teknolojiyi süreçlere dâhil etmeyi taahhüt eder.